Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech v anglo-americkém a kontinentálně-evropském právním systému

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Navazujíce na předchozí, spíše teoretický, příspě­vek věnovaný právní odpovědnosti sportovců za spor­tovní úrazy z pohledu sportovních pravidel předklá­dám čtenáři příspěvek z téže oblastiprávní odpověd­nosti sportovců za sportovní úrazy - věnovaný prak­tickému pohledu na odpovědnost sportovců za úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech. I přes mnoho odlišných doktrinálních a judikatorních názorů panuje jednota v tom, že rozličnost sportovních disciplín a odvětví vyžaduje také diferencovaný přístup z pohle­du odpovědnosti sportovců za úrazy způsobené v tě­chto jednotlivých sportovních odvětvích. Nutnosti to­hoto rozlišení si byla vědoma sportovněprávní věda již v první polovině dvacátého století.

Stránky:
224–233
Biografie autora

Michal Králík

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně; Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc

soudce; externí pedagog
Metriky

489

Views

283

PDF views