Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva
LINDE PRAHA a. s., 2006, 191 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 2, s. 198-199. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7186

Plný Text: