Radek Jurčík: Zákon o veřejných zakázkách - komentář

Petr Kolman

Abstrakt

Recenze publikace - Radek Jurčík: Zákon o veřejných zakázkách - komentář

Praha: C. H. Beck,  str. 773,  1.  vydání: A5,  ISBN  80-7179-479-1

Bibliografická citace

KOLMAN, Petr. Radek Jurčík: Zákon o veřejných zakázkách - komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 278-279. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7166

Plný Text: