Zpráva z mezinárodní konference "Moderní problémy teorie daňového práva" ve Voroněži

Michal Radvan, Dana Šramková

Abstrakt

Zpráva informuje o mezinárodní konferenci konané ve dnech 4.6. září 2007 ve Voroněži, Ruská federace, které se zúčastnili rovněž zástupci Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. Vladimír Týč, JUDr. Petr Mrkývka, JUDr. Michal Radvan, JUDr. Dana Šramková, Mgr. Jan Neckář a Mgr. Libor Kyncl.

Bibliografická citace

RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Zpráva z mezinárodní konference "Moderní problémy teorie daňového práva" ve Voroněži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 268-269. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7162

Plný Text: