Mezinárodní konference ve Varšavě k problematice legislativy

Roč.15,č.3(2007)

Abstrakt
Ve dnech 17. až 18. září 2007 uspořádala Legislativní rada pod záštitou polského premiéra J. Kaczyňského mezinárodní konferenci na téma "Účast vlády na legislativním procesu" (The Participation of the Go­vernment in the Legislative Process). Konference se konala u příležitosti 35. výročí vzniku tohoto orgánu a setkali se na ní odboníci z pořádající země (kromě akademické sféry to byli převážně členové Legislativní rady a legislativních odborů ministesterstev), USA, Velké Británie, Rakouska, Ruské federace, Maďarska a České republiky. Konference byla zahájena základním referátem k problematice ústavního zakotvení exekutivy v Polsku. S ohledem na zvláštnosti této konstrukce se k tématu rozvinula obsáhlejší diskuse s ohledem na možnost tzv. selektivního veta. V nedávné vládní krizi totiž prezident odvolal celou vládu s výjimkou premiéra, což vyvolalo bouřlivou diskusi nad ústavností tohoto kroku.

Stránky:
266–267
Metriky

221

Views

169

PDF views