Právní postavení úřednictva ve Třetí říši

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Tento článek se zabývá právním postavením německého úřednictva v období národního socialismu, přičemž poukazuje na vztah úředníků k novému režimu po roce 1933, dále na personální opatření, na jejichž podkladě se nacistický režim zbavil nepohodlných osob ve státním aparátu, a na opatření, za pomo­cí kterých nacisté ovládli "úřednický stav". Pozornost je věnována právnímu základu úřednického práva ve Třetí říši, tedy zákonu o úředních z roku 1937.

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 245-249. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7156

Plný Text: