K postavení Legislativní rady vlády České republiky

Jan Filip

Abstrakt

Nedávno publikovaný výstup z konference o otáz­kách tvorby práva obsahuje rovněž řadu poznatků a kritických úvah na téma institucionálního zajiště­ni legislativních prací. Především je třeba upozornit na studii dlouholetého sekretáře Legislativní rady vlád ČSFR a ČR dr. Vladimíra Oehma. Chci na tuto zá­služnou práci navázat a poukázal na některé dalši problémy, které jsou s existencí a fungováním tohoto or­gánu spojeny. Nejde proto o tradiční problematiku výsledků legislativního poradenství (množství a kvalita právních předpisů), nýbrž o jeho organizaci, postavení, legitimitu, složení, pravidla jednání. Jak známo, tato specifická oblast není předmětem velkého zájmu. Na rozdíl od teorie legislativní techniky, která je pěstována po dlouhá léta jako specifický vědní obor a která se věnuje pravidlům a metodice tvorby právních předpi­sů, je organizaci legislativních prací věnována pozor­nost podstatně menší, a to jak obecně, tak pro oblast tvorby práva.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K postavení Legislativní rady vlády České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 203-210. [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7150

Plný Text: