Wagnerová, E.; Dostál, M.; Langášek, T.; Pospíšil, L.: Zákon o Ústavním soudu komentář

Michal Bartoň

Abstrakt

Recenze publikace - Wagnerová, E.; Dostál, M.; Langášek, T.; Pospíšil, L.: Zákon o Ústavním soudu komentář
Praha: ASPI, a. s., 2007

Bibliografická citace

BARTOŇ, Michal. Wagnerová, E.; Dostál, M.; Langášek, T.; Pospíšil, L.: Zákon o Ústavním soudu komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 390-391. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7149

Plný Text: