Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci

Jan Wintr

Abstrakt

Recenze publikace - Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006, 170  stran

Bibliografická citace

WINTR, Jan. Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 388-390. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7148

Plný Text: