Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Gronský: Komentované dokumenty k  ústavním dějinám Československa

III. díl.  1945-1960. Praha:  Nakladatelství Karolinum 2007, 441 s.
IV.  díl. 1960-1989. Praha: Nakladatelství Karolinum 2007, 649  s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 386-388. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7147

Plný Text: