Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář.

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Sládeček, V.,  Mikule, V.,  Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář.
Praha: C. H.  Beck 2007,  935  s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 384-385. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7146

Plný Text: