Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR

Marian Kokeš

Abstrakt

Dne 21. listopadu se v Brně na půdě Právnické fakulty MU konala konference na téma - "Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR 11 jehož pořadateli byli kromě hostitelské Právnické fakulty MU i Mezinárodní politologický ústav MU společně s Konrad-Adenauer Stiftung, zastoupení v Praze. Jed­nalo se již o sedmnácté pokračování tradičního setkávání ústavních právníků a politologů nad aktuálně diskutovanými otázkami a problémy české politiky a práva.

Bibliografická citace

KOKEŠ, Marian. Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 383-384. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7145

Plný Text: