Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních"

Roč.15,č.4(2007)

Abstrakt
Ve stále ještě novém sídle Nejvyššího správního soudu se konal dne 24. září 2007 seminář s názvem "Rozhodování ve věcech volebních". Již složení řečníků slibovalo mimořádně rozmanitý pohled na danou problematiku. Kamínky do výsledné mozaiky seminá­ře poskládali politolog, akademik, vysoký státní úředník, novinář, soudce a jeho asistent. Výhody takové­hoto multispektrálního přístupu se projeví obzvláště v případě studia voleb. Volby lze totiž v jistém slova smyslu připodobnit k hologramu - výsledný obrázek je odvislý od toho, z jakého úhlu na ně nahlížíme.

Stránky:
381–383
Biografie autora

Filip Rigel

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand; asistent soudce Nejvyššího správního soudu
Metriky

407

Views

169

PDF views