Postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky

Daniel Novák

Abstrakt

Dne 21. ll. 2007 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity proběhla sedmnáctá konference pořádaná Katedrou ústavního práva a politologie PrF MU, Mezinárodním politologickým ústavem MU a Konrad Adenauer Stiftung, zastoupením v ČR, jež byla věnovaná aktuální ústavněprávní problematice. Konferenci zahájil úvodním slovem prof. Jan Filip, v němž objasnil Výběr tématu predisponovaný v nedávné době vydanými rozhodnutími Ústavního soudu, jakož i blížící se volbou prezidenta republiky.

Bibliografická citace

NOVÁK, Daniel. Postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 377-381. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7143

Plný Text: