Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi"

Lukáš Potěšil

Abstrakt

Dne 7. 12. 2007 se v budově Právnické fakulty Uni­verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve Slovenské republice uskutečnila mezinárodní vědecká konferen­ce pod názvem "Pocta profesorovi Gašparovi". Jak je patrné již z jejího názvu, konference byla uspořádána v souvislosti s významným životním jubileem Prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc., který v plné tvůrčí sí­le a pracovním nasazení dne 9. 10. 2007 oslavil své 80. narozeniny. Organizátoři akce ji však pojali nejen jako přátelské setkání kolegů, kteří se věnují problematice veřejné správy a správního práva, ale i jako vědecké fórum, což představovaly přednesené odborné příspěvky.

Bibliografická citace

POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 376-377. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7142

Plný Text: