TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo

Václav Janeček

Abstrakt

Recenze publikace - TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo.
Praha: C. H. Beck, 2017. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-625-8.

Bibliografická citace

JANEČEK, Václav. TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 571-574. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7140

Plný Text: