Diskuse o způsobu volby prezidenta republiky

Roč.15,č.4(2007)

Abstrakt
Tento příspěvek měl být původně věnován sporům, které prezidentské volby v ČR již tradičně provázejí. Nadcházející prezidentské volby však onen stereotyp poněkud překvapivě obohatily hned v několika směrech. Tradiční problém přímé nebo parla­mentní či jiné formy voleb hlavy státu pro tentokrát dosti ustoupil do pozadí. Jen připomeňme, že prezidentské volby probíhají podle třech základních modalit a několika jejich kombinací. Obvyklá je v současnosti volba přímo voliči, její nepřímá forma cestou volitelů kombinovaná s možností volby zákonodárným sborem, volba parlamentem, zvláštní volebním orgánem, kombinací obou předchozích způsobů nebo i cestou dalších kombinací. Komparativní ústavní právo zde skutečně nabízí nepřeberné množství růz­ných řešení jak z hlediska horizontálního (různé státy v současnosti), tak i vertikálního (týž stát v různých obdobích). Ústavní tradicí od vzniku Československa v roce 1918 až do dnešní doby je parlamentní forma voleb prezidenta, která je vysvětlitelná i pozicí, která byla hlavě našeho státu tradičně určena.

Stránky:
281–288
Metriky

517

Views

117

PDF views