Diskuse o způsobu volby prezidenta republiky

Jan Filip

Abstrakt

Tento příspěvek měl být původně věnován sporům, které prezidentské volby v ČR již tradičně provázejí. Nadcházející prezidentské volby však onen stereotyp poněkud překvapivě obohatily hned v několika směrech. Tradiční problém přímé nebo parla­mentní či jiné formy voleb hlavy státu pro tentokrát dosti ustoupil do pozadí. Jen připomeňme, že prezidentské volby probíhají podle třech základních modalit a několika jejich kombinací. Obvyklá je v současnosti volba přímo voliči, její nepřímá forma cestou volitelů kombinovaná s možností volby zákonodárným sborem, volba parlamentem, zvláštní volebním orgánem, kombinací obou předchozích způsobů nebo i cestou dalších kombinací. Komparativní ústavní právo zde skutečně nabízí nepřeberné množství růz­ných řešení jak z hlediska horizontálního (různé státy v současnosti), tak i vertikálního (týž stát v různých obdobích). Ústavní tradicí od vzniku Československa v roce 1918 až do dnešní doby je parlamentní forma voleb prezidenta, která je vysvětlitelná i pozicí, která byla hlavě našeho státu tradičně určena.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Diskuse o způsobu volby prezidenta republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 281-288. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7125

Plný Text: