Extrémy slobody prejavu a úloha právnej regulácie

Roč.25,č.3(2017)

Abstrakt
Nové možnosti komunikácie a prezentácie ideí rozšírili priestor pre vyjadrenie názorov, vrátane takých, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti. Reakcie na tento fenomén majú neraz právny charakter, umožňujúci sankcionovať pôvodcov „nenávistných prejavov“. Slovenská republika, kde sa v roku 2016 po prvýkrát v postkomunistickej histórii do zákonodarného zboru dostala strana s cieľom zvrhnutia demokratického režimu, v tomto ohľade nie je výnimkou. Predkladaná konceptuálna analýza ukazuje, ako uvedené reakcie, vrátane „protiextrémistickej“ novely slovenských trestných kódexov z októbra 2016, zapadajú do rámca „militantnej demokracie“. Najskôr predstaví koncept militantnej demokracie ako jeden z možných reakcií (nielen) k extrémnym prejavom, pričom sa zameriava na úlohu práva ako ochrancu demokracie v chápaní tohto prístupu. Následne charakterizuje niektoré riziká obsiahnuté v tomto prístupe a na ich základe uvedie alternatívny prístup, chápajúci právo ako facilitátora slobody. V závere vysvetľuje, ako druhý prístup, ktorý právne reguluje iba prejavy podnecujúce k násiliu, vo zvyšku ponechávajúc priestor neprávnym opatreniam, zabraňuje nezamýšľaným negatívnym dôsledkom prvého, „militantno-demokratického“ prístupu.

Klíčová slova:
Sloboda prejavu; extrémne prejavy; militantná demokracia; právo ako facilitátor slobody; právo ako ochranca demokracie.

Stránky:
475–491
Reference

ACCETTI, Carlo Invernizzi a Ian ZUCKERMAN. What’s Wrong with Militant Democracy? Political Studies, 2016, roč. 65, č. 1, s. 182-199.

ARAI, Yutaka. Article 10: Freedom of Expression. In: HARRIS, David et al. (eds.). Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP, 2014, s. 613-709.

BARAK, Aharon. Proportionality (2). In: ROSENFELD, Michel a András SAJÓ (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: OUP, 2013, s. 738-755.

BARENDT, Eric. Freedom of Speech. Oxford: OUP, 2005.

BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: Principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010.

BROWN, Alexander. The ‘Who?’ Question in the Hate Speech Debate: Part 1: Consistency, Practical, and Formal Approaches. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 2016, roč. 29, č. 2, s. 275–320. https://doi.org/10.1017/cjlj.2016.13

BROWN, Alexander. The ‘Who?’ Question in the Hate Speech Debate: Part 2: Functional and Democratic Approaches. Canadian Journal of Law & Jurisprudence. 2017, roč. 30, č. 1, s. 23–55.

CAVANAUGH, Kathleen a Edel HUGHES. Rethinking What Is Necessary in a Democratic Society: Militant Democracy and the Turkish State. Human Rights Quarterly, 2016, roč. 38, č. 3, s. 623-654. https://doi.org/10.1353/hrq.2016.0045

DANICS, Štefan. Konceptualizace militantní demokracie a její aplikace v praxi. Rexter, 2014, č. 1, s. 133–60.

DRGONEC, Ján. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013.

HARE, Ivan. Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standards. In: HARE, Ivan a James WEINSTEIN. Extreme Speech and Democracy. Oxford: OUP, 2011, s. 62-80.

HERZ, Michael a Péter MOLNÁR (eds.). The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

JOVANOVIČ, Miodrag. How to Justify ‘Militant Democracy’: Meta-Ethics and the Game-like Character of Democracy. Philosophy & Social Criticism, 2016, roč. 42, č. 8, s. 745–62.

KALTWASSER, Cristóbal Rovira a Paul TAGGART. Dealing with Populists in Government: A Framework for Analysis. Democratization, 2016, roč. 23, č. 2, s. 201-20.

KIRSHNER, Alexander S. A Theory of Militant Democracy: The Ethics of Combatting Political Extremism New Haven: Yale University Press, 2014.

KISKA, Roger a Paul COLEMAN. Freedom of Speech and ‘Hate Speech’—Unravelling the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. International Journal for Religious Freedom, 2012, roč. 5, č. 1, s. 129-142.

LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, I. American Political Science Review, 1937, roč. 31, č. 3, s. 417–432. https://doi.org/10.2307/1948164

MAREŠ, Miroslav a Štěpán VÝBORNÝ. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.

MILL, John Stuart. O politickej slobode. Bratislava: Kalligram, 2001.

MOCHNÁČOVÁ, Mariana. Niekoľko vybraných poznámok k aplikácii postihu trestného činu ‘hanobenie národa, rasy a presvedčenia’ podľa § 423 trestného zákona ako limitu ústavne zaručenej slobody prejavu. In: MAJERČÁK, Tomáš (ed.). Sloboda prejavu a jej limity. IV. Ústavné dni. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2016, s. 254-263.

MOLNÁR, Péter. Responding to ‘Hate Speech’ with Art, Education and the Imminent Danger Test. In: HERZ, Michael a Péter MOLNÁR (eds.). The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, s. 183-197.

MOLNÁR, Péter. Towards Improved Law and Policy on ‘Hate Speech’—The ‘Clear and Present Danger’ Test in Hungary. In: HARE, Ivan a James WEINSTEIN. Extreme Speech and Democracy. Oxford: OUP, 2011, s. 237-264.

MÜLLER, Jan-Werner. Protecting Popular Self-Government from the People? New Normative Perspectives on Militant Democracy. Annual Review of Political Science, 2016, roč. 19, č. 1, s. 249–65. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-043014-124054

NORMAN, Ludvig. Defending the European Political Order: Visions of Politics in Response to the Radical Right. European Journal of Social Theory [online]. 2016, s. 1-19 [cit. 2017-05-20]. https://doi.org/10.1177/1368431016679670

RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

ONDŘEJEK, Pavel. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012.

POUND, Roscoe. Law in Books and Law in Action. American Law Review, 1910, č. 44, s. 12–36.

SAJÓ, András. Emotions in Constitutional Design. International Journal of Constitutional Law, 2010, roč. 8, č. 3, s. 354-384.

SAJÓ, András. Militant Democracy and Emotional Politics. Constellations, 2012, roč. 19, č. 4, s. 562-574.

SCHEU, Harald Christian. Zákaz popírání genocidy a svoboda projevu. Jurisprudence, 2016, č. 1, s. 3-12.

SOTTIAUX, Stefan. ‘Bad Tendencies’ in the ECtHR’s ‘Hate Speech’ Jurisprudence. European Constitutional Law Review, 2011, roč. 7, č. 1, s. 40-63. https://doi.org/10.1017/S1574019611100048

STEUER, Max. The Influence of the ECtHR on Slovak Courts: The Case of Freedom of Expression. In: Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2015, s. 813–24.

THIEL, Markus. The “Militant Democracy” Principle in Modern Democracies. Farnham: Ashgate, 2009.

TYULKINA, Svetlana. Militant Democracy: Undemocratic Political Parties and Beyond. London: Routledge, 2015.

VILLIGER, Mark E. Article 17 ECHR and Freedom of Speech in Strasbourg Practice. In: CASADEVALL, J. et al. (eds.). Freedom of Expression: Essays in Honour of Nicolas Bratza. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2012, s. 321-329.

WALKER, Clive. Militant Speech About Terrorism in a Smart Militant Democracy. Mississippi Law Journal, 2011, roč. 80, č. 4, s. 1395–1453.

WINFIELD, Richard N. a Janine TIEN. The Danish Cartoons Controversy: Hate Speech Laws and Unintended Consequences. In: MOLNÁR, Péter (ed.). Free Speech and Censorship Around the Globe. Budapest: CEU Press, s. 481-494.

ZUCCA, Lorenzo. Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA. Oxford: OUP, 2007.

Dôvodová správa k Vládnemu návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/rozprava

DUGOVIČ, Matej. Kotlebovho Mazureka predsa budú vyšetrovať za reči o holokauste, zasiahol policajný prezident. In: Denník N [online]. 26.05.2016 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: https://dennikn.sk/471007/kotlebovho-poslanca-mazureka-budu-vysetrovat-za-reci-holokauste/

DZURDZÍKOVÁ, Zuzana. Na Facebooku sa vyhrážal, že ľuďom podreže hrdlá a zabije deti, už sedí za mrežami. In: Denník N [online]. 07.08.2016 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: https://dennikn.sk/529450/na-facebooku-sa-vyhrazal-ze-ludom-podreze-hrdla-a-zabije-deti-uz-sedi-za-mrezami-v-ilave/

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. European Convention on Human Rights does not protect negationist and anti-Semitic performances [online]. Strasbourg: 2015 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://www.euro-centre.eu/european-convention-on-human-rights-does-not-protect-negationist-and-anti-semitic-performances/

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Factsheet – Hate Speech [online]. Strasbourg: 2017 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf

HEINZE, Eric. Nineteen arguments for hate speech bans – and against them [online]. Free Speech Debate, 2014 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: http://freespeechdebate.com/es/debate/nineteen-arguments-for-hate-speech-bans-and-against-them/

KERN, Miroslav. Zadržali Slovenku, ktorá pálila korán. In: Denník N [online]. 17.02.2017 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: https://dennikn.sk/685409/zadrzali-slovenku-ktora-palila-koran/

STEUER, Max. The International Helping Hand? The Impact of the Council of Europe on Policies towards ‘Hate Speech’ in Slovakia Friedrich Ebert Stiftung [online]. 2016 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: http://fesbp.hu/common/pdf/Hate_Speech_Steuer_20160519.pdf

Textový prepis rozpravy zo 7.9.2016 [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=428816

Textový prepis rozpravy z 25.10.2016 [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=428816

VOORHOOF, Dirk. Criminal conviction for denying the Armenian genocide in breach with freedom of expression, Grand Chamber confirms [online]. Strasbourg Observers 2015 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: http://strasbourgobservers.com/2015/10/19/criminal-conviction-for-denying-the-armenian-genocide-in-breach-with-freedom-of-expression-grand-chamber-confirms/#more-3005

VRAŽDA, Daniel. Extrémistu odsúdili za rasistické reči na Facebooku na dvojročnú podmienku. In: Denník N [online]. 01.02.2017 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: https://dennikn.sk/672572/extremistu-odsudili-za-rasisticke-reci-na-facebooku-na-dvojrocnu-podmienku/

ŽITŇANSKÁ, Lucia. Majú extrémisti právo na extrémizmus? In: Denník N [online]. 28.10.2016 [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: https://dennikn.sk/595241/ucinnejsie-proti-extremizmu/

Metriky

0


1313

Views

702

PDF views