60 let Všeobecné deklarace lidských práv – zpráva ze setkání

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Dne 10. prosince 2008 si celý svět připomínal šedesátiny patrně nejvýznamnějšího dokumentu ochrany lidských na mezinárodní úrovni – Všeobecné deklarace lidských práv. Je potěšitelné, že do tohoto slavícího „celého světa“ se vřadila i Česká republika (když vztah bývalého Československa k tomuto dokumentu prošel pestrým vývojem od zdržení se hlasování při jejím přijímání ve Valném shromáždění OSN, přes její odmítání internacionalistickou doktrínou 50. let jako „nástroje imperialistické intervence do vnitřních věcí socialistických zemí“, nadšené přijímání kolem roku 1968, až k opětnému odmítání některými akademiky po roce 1977, tedy poté, co se i k ní přihlásila Charta 77), a mimo jiné i Právnická fakulta MU.

Stránky:
397
Metriky

244

Views

154

PDF views