60 let Všeobecné deklarace lidských práv – zpráva ze setkání

Pavel Molek

Abstrakt

Dne 10. prosince 2008 si celý svět připomínal šedesátiny patrně nejvýznamnějšího dokumentu ochrany lidských na mezinárodní úrovni – Všeobecné deklarace lidských práv. Je potěšitelné, že do tohoto slavícího „celého světa“ se vřadila i Česká republika (když vztah bývalého Československa k tomuto dokumentu prošel pestrým vývojem od zdržení se hlasování při jejím přijímání ve Valném shromáždění OSN, přes její odmítání internacionalistickou doktrínou 50. let jako „nástroje imperialistické intervence do vnitřních věcí socialistických zemí“, nadšené přijímání kolem roku 1968, až k opětnému odmítání některými akademiky po roce 1977, tedy poté, co se i k ní přihlásila Charta 77), a mimo jiné i Právnická fakulta MU.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. 60 let Všeobecné deklarace lidských práv – zpráva ze setkání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 397. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6858

Plný Text: