Následky vad právních úkonů v pracovněprávních vztazích

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Tento článek si klade za cíl popsat stávající úpravu následků vad právních úkonů v pracovněprávních vztazích, upozornit na aplikační a výkladové problémy s ní spojené a zejména přispět do diskuse vztahující se k připravované novelizaci zákoníku práce, jež by se měla dotknout i uvedené oblasti. Práce na koncepčních změnách v pracovněprávní legislativě probíhají již několik měsíců a další řadu měsíců bezpochyby probíhat budou. Šíře a různost názorů k této záležitosti se vztahujících je pak pochopitelně přiměřená důležitosti a významu připravovaných změn.
Otázka následků vad právních úkonů se v této diskusi zdá být poněkud upozaďována tématy, jež jsou považovány za významnější a aktuálnější (např. možnost výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu nebo závaznost kolektivní smlouvy). Poznatky z praxe ovšem ukazují, že menší význam této problematiky pro každodenní aplikaci pracovněprávních předpisů je pouze zdánlivý.

Stránky:
369–374
Metriky

255

Views

145

PDF views