K některým znakům lidských práv

Jaromír Harvánek, Jan Stejskal

Abstrakt

Problematika lidských práv je jednou z nejvýznamnějších otázek především ve směru hodnotového směrování v současné epoše. Domníváme se, že lidská práva představují jeden ze základních ideových atributů společenské a zvláště právní ideologie, jejichž potenciál dosud nebyl beze zbytku doceněn.
V tomto příspěvku nám nejde o systematickou interpretaci lidských práv, k níž dle našeho přesvědčení, nezbytně náleží zhodnocení kulturního kontextu, v němž výlučně mohou být lidská práva adekvátně vnímána. Jde především o pokus zvýraznit ty rysy, které bývají často chápány jako symptomatické, určující a nadto nadané mimořádnou přesvědčivostí. Domníváme se ale, že jejich vnímání není zcela přesné.

Bibliografická citace

HARVÁNEK, Jaromír a Jan STEJSKAL. K některým znakům lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 346-349. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6846

Plný Text: