K některým znakům lidských práv

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Problematika lidských práv je jednou z nejvýznamnějších otázek především ve směru hodnotového směrování v současné epoše. Domníváme se, že lidská práva představují jeden ze základních ideových atributů společenské a zvláště právní ideologie, jejichž potenciál dosud nebyl beze zbytku doceněn.
V tomto příspěvku nám nejde o systematickou interpretaci lidských práv, k níž dle našeho přesvědčení, nezbytně náleží zhodnocení kulturního kontextu, v němž výlučně mohou být lidská práva adekvátně vnímána. Jde především o pokus zvýraznit ty rysy, které bývají často chápány jako symptomatické, určující a nadto nadané mimořádnou přesvědčivostí. Domníváme se ale, že jejich vnímání není zcela přesné.

Stránky:
346–349
Metriky

417

Views

450

PDF views