COLLIER, Paul: Exodus. Jak migrace mění náš svět

Iva Hauptfleischová

Abstrakt

Recenze publikace - COLLIER, Paul: Exodus. Jak migrace mění náš svět
Praha: Nakladatelství Libri, 2017, 258 s. ISBN 978-80-7277-557-6.

Bibliografická citace

HAUPTFLEISCHOVÁ, Iva. COLLIER, Paul: Exodus. Jak migrace mění náš svět. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 349-354. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6699

Plný Text: