Televize veřejné služby ve Slovenské republice

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
V České republice se dnes a denně skloňují ve všech pádech termíny „televize veřejné služby“, veřejnoprávní televize“ a mnohé jiné, označující více či méně přesně Českou televizi, která je v našich podmínkách právě tím subjektem, jenž je ze zákona1 povolán k poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Již méně prostoru však dostává úprava této problematiky v jiných zemích, např. v té, která je nám geograficky, historicky, společensky, kulturně a politicky nejbližší, tedy ve Slovenské republice. I naši východní sousedé mají totiž svoji veřejnoprávní televizi, která zaslouží také pozornost, už z toho důvodu, že značnou část vývoje televize, včetně počátků samotné veřejnoprávnosti v oblasti televizního vysílání, mají Česká republika a Slovenská republika společnou. Dovolil bych si proto stručně popsat základní charakteristiku subjektu, který na Slovensku plní roli poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nastínit některé rozdíly oproti České republice.

Stránky:
333–337
Biografie autora

Rostislav Vrzal

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand; právník, Česká televize
Metriky

292

Views

230

PDF views