Česká ústavní úprava vztahu k Evropské unii. Podklady a nález k evropskému zatýkacímu rozkazu

Ulrich Hufeld

Abstrakt

Výhrada suverenity (Souveränitätsvorbehalt) ve vztahu k Evropské unii se v ústavních úpravách členských států vyskytuje v trojí podobě: jako výhrada kvantity (a), výhrada přezkumu (b) a výhrada hierarchie a rozhodování (c).

Bibliografická citace

HUFELD, Ulrich. Česká ústavní úprava vztahu k Evropské unii. Podklady a nález k evropskému zatýkacímu rozkazu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 4, s. 316-323. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6638

Plný Text: