Byl Ota Weinberger měkkým pozitivistou?

Marek Smolak

Abstrakt

Hned v úvodu je třeba si všimnout, že odpověď na výše uvedenou otázku není vůbec jednoduchá. Ota Weinberger se totiž sám považuje za pozitivistu, na druhou stranu však přiznává, že platné právo vzniká nejen ustanovením nebo uznáním, ale také přijetím určitých praktik akceptovatelného chování. V jednom z jeho nejznámějších pojednání Jenseits von Positivismus und Naturrecht, je vztah Oty Weinbergera k přirozenému a pozitivnímu právu jasně definován v názvu článku: „Nad pozitivním právem a právem přírody“. Tedy na otázku, zda filozofickoprávní návrh O. Weinbergera je návrhem, který spojuje právní pozitivizmus a přirozené právo, odpovídá autor záporně. Podle jeho názoru je navržené pojetí práva a institucí pokusem o vykročení za hranice klasických dělení a mimo rozepře mezi právním pozitivismem a koncepcí přirozeného práva.

Bibliografická citace

SMOLAK, Marek. Byl Ota Weinberger měkkým pozitivistou? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 24-27. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6625

Plný Text: