Neslučitelnost funkcí

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Článek se zabývá neslučitelností veřejných funkcí člena vlády, člena parlamentu, státního zástupce a soudce. Reaguje na situaci při jmenování vlády na jaře 2009, kdy se jejími členy stali předseda statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vyjadřuje se k neslučitelnosti pozice ministra a člena zastupitelstva kraje. Užívá konkrétní příklady problémového spojení funkcí soudců a náměstků ministrů. Článek dospívá k závěru, že neslučitelnost je dána povahou možných rozdílných zájmů a nejen tam, kde to výslovně stanoví zákon. Držitelé veřejných funkcí je nemají kumulovat, tím se vyhnou možným právním sporům.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 96-104. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6604

Plný Text: