Machalová, T. ed.: Ekonomicko-filosofické myšlení v tradici brněnské právní školy. K odkazu Václava Chytila a Vladimíra Vybrala

Roč.17,č.3(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Machalová, T. ed.: Ekonomicko-filosofické myšlení v tradici brněnské právní školy. K odkazu Václava Chytila a Vladimíra Vybrala
Spisy PrF MU, řada teoretická, č. 332. Brno: Masarykova univerzita 2008, 155 s.
ISBN 978-80-210-4668-9