Michal Radvan a kolektiv: Finanční právo a finanční správa – berní právo

Michaela Moždiáková

Abstrakt

Recenze publikace - Michal Radvan a kolektiv: Finanční právo a finanční správa – berní právo
Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2008. 509 s.

Bibliografická citace

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Michal Radvan a kolektiv: Finanční právo a finanční správa – berní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 246-247. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6595

Plný Text: