Dagmar Černá: Standard ochrany lidských práv v Evropě

Abstrakt

Recenze publikace - Dagmar Černá: Standard ochrany lidských práv v Evropě
Univerzita Karlova v Praze: Právnická fakulta, 2009, 161 s., ISBN 978-80-87146-21-7

Bibliografická citace

MLSNA, Petr. Dagmar Černá: Standard ochrany lidských práv v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 238-240. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6591

Plný Text: