Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny

Roč.17,č.3(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny
Pod red. W. kSrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego. Warzsawa: Oficyna a Wolters
Kluwer business 2009, 757 s.

Stránky:
233–235
Metriky

255

Views

137

PDF views