Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny
Pod red. W. kSrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego. Warzsawa: Oficyna a Wolters
Kluwer business 2009, 757 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 233-235. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6589

Plný Text: