XV. ročník konference Církev a stát

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Na brněnské právnické fakultě se 8. září 2009 uskutečnil další (tentokrát již patnáctý) ročník tradiční konference k problematice vztahu církve a státu na téma Šedesát let církevních zákonů. Není náhodou, že tento podtitul připomíná názvy několika sborníků z produkce Sekreteriátu pro věci církevní Ministerstva kultury, jež se v 70. a 80. letech dvacátého století u příležitosti výročí přijetí církevních zákonů z roku 1949 věnovaly právnímu (či spíše bezprávnému) postavení církví v tehdejší době.

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. XV. ročník konference Církev a stát. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 232-233. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6588

Plný Text: