Účinná lítost, spolupracující obviněný, program shovívavosti – obdobné instituty na cestě k efektivnějšímu právu?

Zbyněk Bouda

Abstrakt

Program shovívavosti spočívá v „mírnějším režimu ukládání pokut soutěžitelům, účastníkům utajovaných kartelových dohod, kteří se rozhodnou se soutěžním úřadem spolupracovat při vyšetřování ve věci dané kartelové dohody“. Jedná se tak o významný motivační nástroj, který umožňuje kartelové dohody detekovat a následně sankcionovat i za cenu toho, že některý z členů kartelu sankci unikne výměnou za informace vedoucí k potrestání členů ostatních.

Bibliografická citace

BOUDA, Zbyněk. Účinná lítost, spolupracující obviněný, program shovívavosti – obdobné instituty na cestě k efektivnějšímu právu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 218-224. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6585

Plný Text: