Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. sedmdesátníkem

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Rok 2010 je pro prof. JUDr. Eduarda Vlčka, CSc. rokem dvou významných výročí. Uplyne 70 let od jeho narození a 40 let od zahájení působení na brněnské právnické fakultě. Je to tedy nesporně významná příležitost k bilancování práce tohoto významného právního historika.

Stránky:
89–90
Metriky

299

Views

156

PDF views