Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Petr Aulický

Abstrakt

Recenze publkace - Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou
Praha: Nakladatelsví Leges, 2010, 400 stran, ISBN 978-80-87212-25-7

Bibliografická citace

AULICKÝ, Petr. Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 85-86. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6522

Plný Text: