Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Recenze publkace - Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou
Praha: Nakladatelsví Leges, 2010, 400 stran, ISBN 978-80-87212-25-7

Stránky:
85–86
Biografie autora

Petr Aulický

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

285

Views

139

PDF views