Scheu Harald Christian, Úvod do mezinárodního práva veřejného

Zuzana Weisová

Abstrakt

Recenze publikace - Scheu Harald Christian, Úvod do mezinárodního práva veřejného
Auditorium, edice Instituce, 2010

Bibliografická citace

WEISOVÁ, Zuzana. Scheu Harald Christian, Úvod do mezinárodního práva veřejného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 84-85. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6521

Plný Text: