Mezinárodní konference Dny práva 2009 na Právnické fakultě MU

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Činnost fakult zejména veřejnoprávních univerzit nespočívá pouze v pedagogickém vzdělávání jejich studentů, ale měla by se neméně intenzivně zaměřovat i na rozvoj vědy. Jednou z možností, jak takovému rozvoji napomoci, je umožnit setkání jednak akademiků mezi sebou, ale také setkání akademické obce s praktikujícími odborníky. Právnická fakulta Masarykovy univerzity se snaží oba tyto druhy setkávání podporovat. Vedle různých komornějších forem může takovému cíli posloužit pořádání vědeckých konferencí. Mezinárodní konference Dny práva 2009, která se uskutečnila ve dnech 18.–19. listopadu 2009 takovýmto fórem bezesporu byla. Jednalo se již o třetí ročník a narůstající zájem ze strany účastníků dokládá, že konference si již zajistila pevné místo v povědomí akademické, a jak pevně doufáme, i praktikující odborné veřejnosti. Dokladem toho je také skutečnost, že konferenci Dny práva 2009 s děkankou Právnické fakulty MU, prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc., slavnostně zahájila ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová, která pobavila účastníky konference vtipnými bonmoty k tématům jednotlivých sekcí.

Stránky:
81–82
Biografie autora

Jiří Valdhans

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

402

Views

125

PDF views