Změny v legislativních procedurách EU podle Lisabonské smlouvy

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Článek se zabývá legislativními procedurami v rámci Evropské unie. První kapitola je věnována stávajícím postupům evropských institucí tak, jak je upravuje Smlouva o založení Evropského společenství. Druhá kapitola pak předkládá porovnání s novou úpravou ve Smlouvě o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy.

Stránky:
65–72
Biografie autora

Lenka Červenková

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

434

Views

173

PDF views