K ústavní odpovědnosti v ČR a odpovědnosti hlavy státu zejména za velezradu

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Ještě před sto lety by mohlo být již samotné téma tohoto pojednání nejen šokující, ale i téměř velezrádné. Hlava státu (monarcha) byla přece tradičně předmětem útoku, nikoli pachatelem takového trestného činu. Vývoj ústavního práva po roce 1918 do současnosti však situaci zcela obrátil. Proto je na místě se této otázce věnovat již s ohledem na diskuse, které ovšem spíše v rovině politické na toto téma v roce 2009 proběhly. Ukázalo se, že řada otázek je zcela nevyjasněných, nepochopených nebo problematicky upravených. Tento příspěvek se proto věnuje především problematice úpravy velezrady hlavy státu z hlediska vývoje právní úpravy, a to na základě obecné problematiky stále ještě dostatečně nevyjasněné koncepce odpovědnosti v ústavním právu. Tento příspěvek se proto zabývá nejdříve obecnými otázkami odpovědnosti z hlediska ústavního práva, poté se věnuje problematice velezrady prezidenta jako pojmu, který by sice měl zůstal ležet až na dně arzenálu ústavního práva, nicméně právě s ohledem na tento fakt výjimečnost použití, by neměl zůstat stranou pozornosti.

Stránky:
21–39
Metriky

1092

Views

381

PDF views