Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze

Luboš Tichý

Abstrakt

Článek se zabývá vlivem základních práv na soukromoprávní poměry v aplikační rovině; klasifikuje toto působení a jeho způsoby a stanoví podmínky možného použití základních práv namísto, či vedle soukromoprávních norem a jeho meze. Rozlišuje tak přímou aplikaci namísto soukromoprávní normy, nepřímý účinek lidských práv vyplývající ve výkladu soukromoprávních norem v duchu lidských práv. Protože soukromé právo tvoří relativně samostatný uzavřený systém právních norem, považuje působení základních práv za mimořádný případ, kterým je intenzivní rozpor aplikace v úvahu přicházejících soukromoprávních norem se základními lidskými právy (např. zásadou rovnosti) a současně rozpor s dobrými mravy či dobrou vírou. Ze smyslu celého právního řádu musí tedy vyplývat nutnost aplikace základního práva, aby tato mezera mohla být vyplněna a rozpor odstraněn.

Bibliografická citace

TICHÝ, Luboš. Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 10-17. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6510

Plný Text: