Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Článek se zabývá vlivem základních práv na soukromoprávní poměry v aplikační rovině; klasifikuje toto působení a jeho způsoby a stanoví podmínky možného použití základních práv namísto, či vedle soukromoprávních norem a jeho meze. Rozlišuje tak přímou aplikaci namísto soukromoprávní normy, nepřímý účinek lidských práv vyplývající ve výkladu soukromoprávních norem v duchu lidských práv. Protože soukromé právo tvoří relativně samostatný uzavřený systém právních norem, považuje působení základních práv za mimořádný případ, kterým je intenzivní rozpor aplikace v úvahu přicházejících soukromoprávních norem se základními lidskými právy (např. zásadou rovnosti) a současně rozpor s dobrými mravy či dobrou vírou. Ze smyslu celého právního řádu musí tedy vyplývat nutnost aplikace základního práva, aby tato mezera mohla být vyplněna a rozpor odstraněn.

Stránky:
10–17
Biografie autora

Luboš Tichý

Centrum komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

vedoucí
Metriky

389

Views

437

PDF views