Právo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Příspěvek je stručným přehledem aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR k otázkám odškodňování imateriální újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nevydání rozhodnutí v přiměřené době. Poukazuje na okolnost, že úprava vnesená do českého právního řádu zákonem č. 160/2006 Sb. je silně motivována a obsahově ovlivněna rozhodovací praxí Evropského soudu pro lidská práva, který naopak již dokázal na tuto novou úpravu reagovat v rozhodnutí ve věci Apicella proti Itálii. Některé závěry formulované v tomto rozhodnutí pak nacházejí odrazu v judikatuře Nejvyššího soudu ČR, takže zde funguje jakási vzdálená výměna názorů či právní komunikace na dálku.

Stránky:
2–4
Metriky

387

Views

159

PDF views