Pre-konference Acquis Group „Základní práva a občanské právo v evropském kontextu“ (Brno, 5. 11. 2009)

Jan Hurdík, Markéta Selucká

Abstrakt

Na Právnické fakultě MU v Brně se dne 5. 11. 2009 uskutečnilo významné mezinárodní setkání, zorganizované a financované za podpory vedení MU, vedení Právnické fakulty MU a výzkumného záměru Právnické fakulty MU „Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004“ (MSM0021622405) na roky 2005-9.

Bibliografická citace

HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Pre-konference Acquis Group „Základní práva a občanské právo v evropském kontextu“ (Brno, 5. 11. 2009). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 1. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6507

Plný Text: