Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR?

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Nadace Hannse Seidla a předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda uspořádali 10. 5. 2010 v Poslanecké sněmovně konferenci „Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR?“. Na konferenci vystoupili děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, Jan Kysela z téže fakulty, Zdeněk Koudelka a Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Karel Šimka z Fakulty právnické Západočeské univerzity Plzeň, Ladislav Mrklas z Liberálně konzervativní akademie CEVRO a Stanislav Balík z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 201. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6496

Plný Text: