Baroš, J. (ed.): Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce

Pavel Molek

Abstrakt

Recenze publikace - Baroš, J. (ed.): Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce
Masarykova univerzita, Brno 2009.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Baroš, J. (ed.): Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 313-314. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6477

Plný Text: