Sobek, T.: Nemorální právo

Martin Škop

Abstrakt

Recenze publikace -
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 445 s.

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin. Sobek, T.: Nemorální právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 310-311. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6475

Plný Text: