Jan Malíř a kol.: Česká republika v Evropské unii 2004–2009

Jiří Zeman

Abstrakt

Recenze publikace - Jan Malíř a kol.: Česká republika v Evropské unii 2004–2009
Institucionální a právní aspekty členství

Bibliografická citace

ZEMAN, Jiří. Jan Malíř a kol.: Česká republika v Evropské unii 2004–2009. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 306-307. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6473

Plný Text: