Konference o pracovním právu v Třešti

Jaroslav Stránský, Jan Horecký

Abstrakt

Ve dnech 7. až. 8. října 2010 se za účasti členů kateder pracovního práva ze všech českých a několika slovenských právnických fakult, odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, reprezentantů zaměstnavatelů a odborových organizací a dalších desítek specialistů na pracovní právo z řad advokátů i podnikových právníků odehrála každoroční, letos již čtrnáctá Konference o pracovním právu v Třešti.

Bibliografická citace

STRÁNSKÝ, Jaroslav a Jan HORECKÝ. Konference o pracovním právu v Třešti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 301-302. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6471

Plný Text: