Zpráva z plenárního zasedání Acquis Group (Lublaň, 7. - 9. října 2010)

Markéta Selucká

Abstrakt

Pravidelné setkání Acquis Group (Research Group on Existing EC Private Law, ve zkratce Acquis Group) se konalo v tomto roce podruhé a uskutečnilo se na Právnické fakultě Lublaňské university (Slovinsko). Za Českou republiku se ho zúčastnili Jan Hurdík a Markéta Selucká. Jak je již tradicí, dopoledne se konala obvyklá pre-konference tentokrát na téma Změny v evropském soukromém právu („Challenges in European Private Law“).

Bibliografická citace

SELUCKÁ, Markéta. Zpráva z plenárního zasedání Acquis Group (Lublaň, 7. - 9. října 2010). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 229-300. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6470

Plný Text: