Mezinárodní vědecká konference Mírové smlouvy v kontextu geopolitiky 20. a 21. století (Bratislava 9. až 11. září 2010)

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Ve dnech 9. až 11. září 2010 se v Bratislavě v prostorách Fakulty práva Panevropské vysoké školy (bývalé Bratislavské vysoké školy práva) konala mezinárodní vědecká konference Mírové smlouvy v kontextu geopolitiky 20. a 21. století, která navázala na podobně tematicky zaměřená setkání odborníků, která se nedávno uskutečnila v Nových Zámcích a v Praze. Hlavním organizátorem konference byla Panevropská vysoká škola a jako spoluorganizátor se na ní podílela i Katedra dějin státu a práva naší fakulty. Gesci nad ní přijal místopředseda slovenské vlády pro menšiny, vysokoškolský pedagog a bývalý československý velvyslanec v Maďarsku doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Konference se zúčastnili přední politologové, historici a právní historici, věnující se mezinárodním vztahům a novější obecné a právní historii.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Mezinárodní vědecká konference Mírové smlouvy v kontextu geopolitiky 20. a 21. století (Bratislava 9. až 11. září 2010). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 297-298. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6469

Plný Text: