K námitkám ručitele po smrti hlavního dlužníka

Zbyněk Matula, Petr Vlkovič

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je pokus o naznačení možného řešení situace, jež byla Nejvyšším soudem judikována již před bezmála čtyřiceti lety (toto rozhodnutí se však stalo „komentářovým evergreenem“ a opětovně se objevuje v uváděné selekci relevantní judikatury). Jádrem rozsudku Nejvyššího soudu ČSR 1 Cz 78/72 ze dne 26. 01. 1973 (R 62/1973) bylo posouzení problematiky námitkového postavení ručitele po smrti dlužníka z hlavního závazku. Jednalo se o situaci, zda může námitku omezení odpovědnosti dědiců za závazky zůstavitele (původního primárního dlužníka) dle § 470 OZ uplatnit i ručitel.

Bibliografická citace

MATULA, Zbyněk a Petr VLKOVIČ. K námitkám ručitele po smrti hlavního dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 289-297. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6468

Plný Text: