Informace v režimu zvýšené ochrany právem Evropské unie: citlivé údaje

Daniel Novák

Abstrakt

Citlivé údaje jsou směrnicí vymezeny nikoli v úplnosti, protože nezahrnují ekonomické a lokalizační údaje a nedoceňují problematiku vytváření profilů jednotlivce na základě „běžných“ osobních údajů. Upřesnění by si též zasloužilo určení údajů nepřímo identifikujících „citlivé“ charakteristiky. Naznačené rozšíření by však učinilo definici citlivých údajů prakticky bezbřehou, což by znamenalo přinejmenším dodatečné administrativní náklady. Lze přisvědčit názoru, že pravidla obsažená v DPD (a ji implementujících zákonech členských států) by měla být aplikovatelná právě tehdy, je-li ve hře reálná hrozba pro ochranu soukromí. To platí tím spíše pro zvláštní kategorii citlivých údajů. Současně můžeme předpokládat, že naznačená změna DPD by zvýšila nároky na správce údajů, ale též úřady pro ochranu osobních údajů, neboť posouzení proměnlivých souvislostí, z něhož se míra „citlivosti“ údajů odvíjí, nepředstavuje snadný úkol.

Bibliografická citace

NOVÁK, Daniel. Informace v režimu zvýšené ochrany právem Evropské unie: citlivé údaje. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 269-276. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6465

Plný Text: